Suxing Century Apparel Co., Ltd. tọa lạc tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, là một doanh nghiệp kết hợp sản xuất và thương mại với nhau. Nó được thành lập vào năm 1992 và các công ty con tiêu biểu nhất của nó như sau: Công ty may mặc Suxing thành phố Thường Châu. Ltd. Công ty TNHH may mặc Suxing Hồ Bắc…