Giới thiệu thiết bị

Xưởng

缝制车间

Máy chần bông tự động

自动运模机

Máy đóng phiến tự động

自动拖布机

Máy chiết rót tự động

自动充绒机

Máy cắt tự động

自动裁剪机

Máy ép nhiệt

压烫机

Máy nung chảy

粘衬机